Ouders ondersteunen door middel van coaching en therapie

Hink Stap Sprong biedt een laagdrempelige, kortdurende, speels-creatieve manier van coaching en psychotherapie voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar die te maken hebben met sociale, emotionele of gedragsmatige moeilijkheden. Vertrouwen en veiligheid staan voorop. De therapie helpt het kind om zelf de problemen aan te pakken. Omdat de moeilijkheden waar een kind tegenaan loopt niet op zich staan, maar samenhangen met de omgeving waarin het leeft, ondersteun ik ouders/opvoeders.

Het kind staat centraal

Kijken, analyseren en werken vanuit diverse invalshoeken waarbij het unieke en de eigenheid van het kind centraal staat:

 • Oplossingsgericht (accent op de oplossing i.p.v. op het probleem);
 • Systemisch (aandacht voor de plek van het kind binnen het gezin, school, vrienden);
 • Cognitief (gedachten en gevoelens van het kind die bepaald gedrag veroorzaken bij bepaalde gebeurtenissen);
 • Ontspanning (ontspanningsoefeningen, metaforen, helpende verhalen, visualisaties);
 • Gedrag (aanleren van nieuw gedrag);
 • Psychoanalytisch (invloed van gebeurtenissen uit het verleden)
 • Medisch (is er een medische verklaring voor de klacht)

Speels en creatief karakter

De therapeutische technieken die bij Hink Stap Sprong worden toegepast, hebben een speels en creatief karakter. We werken met rollenspelen, teken-en knutselspullen, knuffels, handpoppen, gezelschapsspellen en ander speelgoed.

Meestal is er sprake van een combinatie van werkvormen, gebaseerd op specifieke eigenschappen, belevingswereld en interesses van het kind. Daarnaast voeren we gesprekken met het kind en de ouders.

Kindercoach Deventer
Jeugdtherapie deventer

Inzicht krijgen in jouw kind

Het kind of de jongere heeft op bewust en onbewust niveau veel in zich aan hulpbronnen en zelfoplossend vermogen (bijvoorbeeld gevoelens, denkwijzen, gedragingen en inzichten). Tijdens de sessies boren we die op speels-creatieve manier aan. Door aandacht te hebben voor de kracht in het kind, komt het geloof in zichzelf terug.

Ouders spelen een zeer belangrijke rol in dit proces. Tijdens gesprekken (her)ontdekken we ook jullie kwaliteiten die helpend kunnen zijn voor jullie kind. Daarnaast kunnen we onderzoeken wat de mogelijke invloeden zijn vanuit de leefsituatie en het gezinssysteem.

Wanneer bied ik ondersteuning?

Bij de volgende moeilijkheden en klachten kan ik hulp bieden:

 • Gevoelens van onzekerheid
 • Driftigheid en boosheid
 • Moeite om vriendjes te maken of veel ruzie
 • Faalangst
 • Verlieservaring/rouwverwerking
 • Sociale angst en verlegenheid
 • Scheidingsproblematiek
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Pesten en gepest worden
 • Hechtingsmoeilijkheden
 • Slaapproblemen/nachtmerries
 • Somberheid
 • Omgang met bijzondere eigenschappen als hoogsensitiviteit

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met me op.