Ouders ondersteunen door middel van coaching en therapie

Hink Stap Sprong biedt een laagdrempelige, kortdurende, speels-creatieve manier van coaching en psychotherapie voor kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar die te maken hebben met sociale, emotionele of gedragsmatige moeilijkheden. Vertrouwen en veiligheid staan voorop. De therapie helpt het kind om zelf de problemen aan te pakken. Omdat de moeilijkheden waar een kind tegenaan loopt niet op zich staan, maar samenhangen met de omgeving waarin het leeft, ondersteun ik ouders/opvoeders.

Het kind staat centraal

Kijken, analyseren en werken vanuit diverse invalshoeken waarbij het unieke en de eigenheid van het kind centraal staat:

 • Oplossingsgericht (accent op de oplossing i.p.v. op het probleem);
 • Systemisch (aandacht voor de plek van het kind binnen het gezin, school, vrienden);
 • Cognitief (gedachten en gevoelens van het kind die bepaald gedrag veroorzaken bij bepaalde gebeurtenissen);
 • Ontspanning (ontspanningsoefeningen, metaforen, helpende verhalen, visualisaties);
 • Gedrag (aanleren van nieuw gedrag);
 • Psychoanalytisch (invloed van gebeurtenissen uit het verleden)
 • Medisch (is er een medische verklaring voor de klacht)

Speels en creatief karakter

De therapeutische technieken die ik toepas, hebben een speels en creatief karakter. We werken met rollenspelen, teken- en knutselspullen, knuffels, gezelschapspellen en ander speelgoed. Bij de spelobservatie volg ik het kind in het spel dat het wil spelen. Een kind kan er ook voor kiezen om middels de verschillende miniaturen een zandbeeld neer te zetten (methode Sandplay, opleiding gevolgd bij Rino groep). Door te werken met de miniaturen en het zand ontstaat er een dialoog tussen het onbewuste en bewuste en kan er verwerking plaatsvinden. Ook wordt er gewerkt met lichaamsgerichte technieken. Meestal worden verschillende werkvormen gecombineerd, gebaseerd op de specifieke interesses van het kind. Daarnaast ga ik in gesprek met het kind.

Kindercoach Deventer
Jeugdtherapie deventer

Inzicht krijgen in jouw kind

Het kind of de jongere heeft op bewust en onbewust niveau veel in zich aan hulpbronnen en zelfoplossend vermogen (bijvoorbeeld gevoelens, denkwijzen, gedragingen en inzichten). Tijdens de sessies boren we die op speels-creatieve manier aan. Door aandacht te hebben voor de kracht in het kind, komt het geloof in zichzelf terug.

Ouderbegeleiding

Als moeder van vier kinderen heeft Wendy ervaren hoe mooi maar ook hoe uitdagend het ouderschap kan zijn. Samen met jullie als ouders kijken wat jullie al in huis hebben en nodig hebben om jullie kind zo goed mogelijk te ondersteunen. We gaan na wat de behoefte van jullie kind is en hoe jullie de manier van communiceren kunnen aanpassen. Daarnaast kunnen we, indien wenselijk, de mogelijke invloeden vanuit de leefsituatie en het gezinssysteem onderzoeken. Een werkvorm die daarbij ondersteunend kan zijn, is een opvoedopstelling.  Met behulp van matjes, plaats jij de gezinsleden en jezelf op de grond die te maken hebben met jouw vraag ten aanzien van jullie kind. Je neemt waar hoe alle onderlinge verhoudingen zijn en wat daarin speelt ten aanzien van je (opvoed)vraag. Het geeft inzichten in wat jijzelf en je kind nodig hebben om een situatie te veranderen.

Wanneer bied ik ondersteuning?

Bij de volgende moeilijkheden en klachten kan ik hulp bieden:

 • Gevoelens van onzekerheid
 • Driftigheid en boosheid
 • Moeite om vriendjes te maken of veel ruzie
 • Faalangst
 • Verlieservaring/rouwverwerking
 • Sociale angst en verlegenheid
 • Scheidingsproblematiek
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Pesten en gepest worden
 • Hechtingsmoeilijkheden
 • Slaapproblemen/nachtmerries
 • Somberheid
 • Omgang met bijzondere eigenschappen als hoogsensitiviteit

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met me op.