HINK STAP SPRONG
KINDERTHERAPIE DEVENTER

Welkom op de site van Hink Stap Sprong - kindertherapie en coaching in Deventer. Als een kind niet goed in zijn of haar vel zit is het soms nodig en fijn als het een steuntje in de rug krijgt.

Bij Hink Stap Sprong worden kinderen, jongeren en hun ouders begeleid bij sociale, emotionele en/of gedragsmatige moeilijkheden. Bijvoorbeeld als het kind moeite heeft om met boosheid om te gaan, last heeft van verdriet of angst, zich onzeker voelt, of het moeilijk vindt om aansluiting te vinden bij andere kinderen.

Kinderen en jongeren worden op een bij hen passende manier begeleid om hun eigen kwaliteiten te leren kennen en te gebruiken. Dit gebeurt spelenderwijs en aansluitend bij hun interesses.

Het doel: weer met zelfvertrouwen, kracht en plezier in het leven staan.

HET KIND STAAT CENTRAAL

Het kind of de jongere heeft op bewust en onbewust niveau veel in zich aan hulpbronnen en zelfoplossend vermogen (bijvoorbeeld gevoelens, denkwijzen, gedragingen en inzichten). Tijdens de sessies boren we die op speels-creatieve manier aan. Door aandacht te hebben voor de kracht in het kind, komt het geloof in zichzelf terug.

KRACHT ONTDEKKEN

LUISTEREN

Goed luisteren naar wat het kind wel en soms niet vertelt.

RESPECTEREN

Veiligheid bieden en respect hebben voor het kind.

KIJKEN

Met open blik kijken en belangstelling hebben voor wie het kind is, zonder te oordelen.

ONDERSTEUNEN

In gesprek met ouders samen nagaan wat helpend kan zijn om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen.