HINK STAP SPRONG
KINDERTHERAPIE DEVENTER

Welkom op de site van Hink Stap Sprong - kindertherapie en coaching in Deventer. In mijn praktijk begeleid ik kinderen, jongeren en hun ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij sociale, emotionele en/of gedragsmatige moeilijkheden. Ik help kinderen en jongeren om op een bij hen passende wijze, hun eigen kwaliteiten te leren kennen en te gebruiken. Dit gebeurt spelenderwijs en aansluitend bij hun interesses. Met als doel om weer met zelfvertrouwen, kracht en plezier in het leven te staan.

HET KIND STAAT CENTRAAL

Uitgangspunt is steeds dat het kind op bewust en onbewust niveau veel in zich heeft aan mogelijkheden, die hem kunnen helpen en inzicht geven bij problemen en moeilijke situaties. Samen met het kind en de ouder(s) ga ik hiernaar op zoek. Door aandacht te hebben voor de kracht in het kind, gaat het weer geloven in zichzelf.

KRACHT ONTDEKKEN

ik-luister-groen

IK LUISTER

Ik luister goed naar wat het kind wel en soms niet.

ik-bied-veiligheid-rood

IK BIED VEILIGHEID

In mijn praktijk bied ik het kind veiligheid en respect.

ik-kijk-geel

IK KIJK

Ik kijk met open blik en heb belangstelling voor wie het kind is, zonder te oordelen.

ik-ondersteun-blauw

IK ONDERSTEUN

In gesprek met ouders ga ik na wat helpend kan zijn om hun kind goed te ondersteunen.